List-of-holidays-in-April-2023

 List-of-holidays-in-April-2023

*ఏఫ్రిల్ నెల పనిదినాలు* 2023 

ఏప్రిల్-01- పనిదినం


02-ఆదివారం.*

03-04-పనిదినాలు.

*05-బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి జయంతి.సెలవు*

06-పనిదినం.

*07-గుడ్ ఫ్రైడే*

*08-రెండవ శనివారం.*(ఫుల్ డే స్కూల్ ఉంటే)

*09-ఆదివారం*

10-13 వరకు పనిదినాలు.

*14-డా"బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి.సెలవు*.

15-శనివారం పనిదినం.

*16-అదివారం*

17-21-పనిదినాలు.

*22-శనివారం (రంజాన్)(సెలవు మారవచ్చు)*

*23-ఆదివారం.*

24-29-పనిదినాలు.

*30-ఆదివారం*.

*ఏప్రిల్ 29-Last working Day*